เครื่องจักรสำหรับการบริหารจัดการโครงการหญ้าเนเปียร์Tractors
แทรกเตอร์ที่เหมาะสมกับโครงการหญ้าเนเปียร์


6B Series Tractors (95-135 hp)

Easy and reliable – with its robust quality and great versatility,this four-wheel drive tractor is customized to meet your special needs, in order to come as close as possible to meeting expectations and offering you what you need: an uncomplicated machine that can withstand the hardest loads yet is still attractively priced.6J series Tractors (155-210 hp)

John Deere’s 6J Series tractors equipped with powerful and fuel-efficient engineer, offering high torque rise with the ability to take on even the most heavy-duty applications. The steel full frame, a unique design by John Deere, provides rigid support and reliability.

The dual wheels deliver greater pulling power and higher flotation where required by soil conditions.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Plantation เครื่องปลูกหญ้าเนเปียร์ศักยภาพสูง

Jomphon Agricultural Machinery

Jomphon Agricultural Machinery is the first manufacturer who invented the sugarcane planter in Thailand for 40 year ago and develop  the most advantage Napier grass planter serving Napier Bioenergy Business. The commitment to develop unceasingly makes planter machinery more effectively, have low rates loss of Napier seed, and have high ability to save energy. Bringing these planters were highly respected by farmers.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Irrigation System ระบบการชลประทานสำหรับแปลงหญ้าเนเปียร์และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ


Valley Irrigation System

Farmers are expected to plan for greater yield and to produce for an ever-growing world population. As we all know, the weather has a significant impact on the betterment of that expected growth.
Valley Irrigation System is the outstanding world class irrigation system with the most efficiency system can save water and energy.  Because in this moment, when the world is so dry and hot. Using water efficiently is critical to the cultivation of energy crops.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Harvesters
เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์และพืชพลังงานอื่นๆ

Forage Harvester for area >800 Rai (130 Ha), working with tractor เครื่องเก็บเกี่ยวบดสับหญ้าเนเปียร์สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดเล็กกว่า 800 ไร่
Kemper C 1200


The compact, “small” mounted forage harvester with versatile mounting options. Side mounting

Even on the smallest model, the crop is fed parallel to the chopping blades. This delivers optimum
chopping quality. The C 1200 is remarkably compact in construction. Even 90 h. p. tractors can drive the 2-row model. Optimum cutting height is determined by the tractor hydraulics. The stabilizer wheelat the side protects the harvester from contactwith the ground.

 
Self-Propelled Forage Harvester for area >800 Rai(130Ha)
รถเก็บเกี่ยวบดสับหญ้าเนเปียร์สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 800 ไร่
KRONE Self-Propelled Forage Harvester: BiG X 480


The highest potential energy crops harvesting machine. With harvesting energy crops innovations that can scale down particle of silage to the smallest piece, only 2-5 mm whereas standard silage is 5-9 mm. Encourage effective fermentation process.
The outstanding quality which KRONE BiG X 480 can harvest more than 350-400 tons per day. Thanks to the German engineers have developed a special cutter head that makes all KRONE BiG X has a different design altogether the competitors heads. KRONE BiG X can harvest energy crops even in abnormal harvesting conditions like flat lay down, short, grown evenly crops.
KRONE BiG X is a machine that has the highest potential compared to other conventional energy crop harvesting machines.John Deere 7380


During harvest season, there’s very little that’s as important as chopping high-quality forage, except for making sure it retains that quality while being ensiled. Which is why, frankly, you need a John Deere self-propelled forage harvester. John Deere 7380 Forage Harvesters are engineered and built to deliver unprecedented productivity, up-time, and quality.


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Forage Transportation Trailers
เทรลเลอร์สำหรับขนส่งวัตถุดิบชีวมวลKRONE TX 460/ TX560

The KRONE TX forage transport wagons tap into a decade long experience of manufacturing forage wagons andcommercial trailers. Filling a KRONE TX from the forage harvester is as easy as it can get. Also, the machine offers a tremendous capacity and gives swift road travel as well as speedy unloading on the clamp. A benchmark in the industry, a KRONE TX cuts your costs and boosts your
productivity.


The KRONE TX models are tailored to the requirements of contracting companies.
Offering greater capacities from a sloping steel floor and swift unloading by powerful chains that
do not rely on the tractor hydraulics, TX has become even more efficient. Set the benchmark
and boost your profits – with a TX.

เครื่องจักรสำหรับการเก็บใบอ้อยและฟางข้าว
Tractors แทรกเตอร์ที่เหมาะสมกับการจัดการเก็บและอัดก้อนฟ่อนใบอ้อยและฟางข้าว


6B Series Tractors (95-135 hp)

Easy and reliable – with its robust quality and great versatility,this four-wheel drive tractor is customized to meet your special needs, in order to come as close as possible to meeting expectations and offering you what you need: an uncomplicated machine that can withstand the hardest loads yet is still attractively priced.6J series Tractors (155-210 hp)

John Deere’s 6J Series tractors equipped with powerful and fuel-efficient engineer, offering high torque rise with the ability to take on even the most heavy-duty applications. The steel full frame, a unique design by John Deere, provides rigid support and reliability.

The dual wheels deliver greater pulling power and higher flotation where required by soil conditions.8R/8RT Series Tractors (245-370 hp)

The 8R/8RT Series are loaded with more horsepower (245 to 370 engine hp) making them ideal for a wide range of applications. Increased hydraulic capacity, new tire options, increased horsepower, FT4 engine, and a quieter cab and more equipped cab are just a sampling of the new features you’ll appreciate from the new 8R/8RT.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wheel Rakes
เครื่องรวบรวบใบอ้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อตออ้อย

John Deere
High-Capacity Wheel Rakes WR 54

For commercial haymakers looking to shave a little time in the field, High-Capacity Wheel Rakes give you high-performance and consistency to tackle nearly any type of terrain.

Wheel lift cylinders retract in the storage position Ratchet jack adjusts main frame so axle uprights are perpendicular to ground

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

High Density Balers เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวและอัดก้อนใบอ้อยหรือฟางข้าวประสิทธิภาพสูง เก็บได้มากกว่า 600 ก.ก.ต่อฟ่อนก้อน
KRONE BiG Pack HDP II Baler

Potential of balers KRONE BiG Pack HDP ll.

1) Can compress straw, 20% faster than standard of same class machine but can make weight for 600 kg. / Bale.
2) Can compress sugar cane leaves in the rate of 2 bale / min (> 600 kg. / Bale)
*standard of same class machine can make weight for 300 kg. / Bale.

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pick up Transportation Trailer เทรลเลอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถเก็บรวบรวมวัตถุดิบชีวมวลได้ด้วยตนเองKRONE AX

•Camless Easy Flow pick-up
•Massive cut-and-feed rotor with wide Hardox plated tines
•Knife bed swings out to the side
•Central knife selection system activates 0, 16, 32 knives
•Sloping chain-and-slat floor
•Automatic loading system
•Discharge rollers protected through main driveshaft
•Optional tandem axle with hydraulic auto-levelling
•CCI-ISOBUS option: One for allการบริการซ่อมบำรุงและอะไหล่สำรอง


We have prepared an expert staffs who are well trained to serve and deliver spare parts to customers abreast of situation.
Our top priority is over machines repairing but to keep working continuously in the demand period of the customers. We have training program to acknowledge and practice customer's employees to make sure they understand and can work with the machines effectively.

 

 

 
เครื่องจักรสำหรับโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส


Biogas Power Plant Turnkey constructors
ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สครบวงจร


Envitec Biogas is the world's leading biogas power plant turnkey construction company from Germany. From highest number of power plants in the world, thus creating Envitec biogas has knowledge of developing bio-gas plant for several material types such as the gas production from industrial waste, gas production from livestock farms waste, gas production from silage for so long that makes them the most expert in biogas power plant construction company, especially gas production from grass that needs of animals manure to start up only once.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biogas Power Plant Equipment
อุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส  
CRI-MAN design and construct machines for the processing of livestock slurry, biogas, and civil/industrial effluents. Thirty years’ experience, first in the processing of livestock slurry and later extending into the biogas and industrial sectors, enables us to ensure the customers an extremely Reliable and Professional Service. Our flagship products are our screw press separators, chopper pumps, and mixers.

CRI-MAN products are manufactured entirely at our sites in Correggio (Reggio Emilia, Italy).

ECOMEMBRANE is a global leader in the design and manufacture of innovative biogas storage systems utilizing proprietary PVC membranes.

 With an outstanding track record spanning over 20 years, we help customers around the globe to implement clean energy and emission reduction solutions, reducing costs and maximizing financial and environmental benefits.The Rondomat consists of a leak-proof stainless steel container with a plastic floor (optional) to protect the environment from the entry of polluted water. Due to its low height, it is easy to fill with all the commonly-used loaders.

The heart of the feed system is the internal extractor blade, which rotates slowly around its own axis, in the form of opposing swords. Its special shape allows a high extraction rate with minimal effort.

The cylindrical shape of the Rondomat and the large diameter of the extractor blade prevent bridging.

The Double Rondomat is based on two circular tanks with the proven Rondomat feed system, each holding 10 m³. With a square/funnel-shaped attachment, the "Double Rondomat" can be expanded to a total of 40 m³.


 

BEST Bioenergy 's Business Partners
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เบสต์ ไบโอเอ็นเนอร์จี จำกัด